მეორე ნაწილი ქართულ–აფხაზური ლექსიკონი
Слова на букву "ტ"
1 [2]