მეორე ნაწილი ქართულ–აფხაზური ლექსიკონი
Слова на букву "ზ"
[1] 2