მეორე ნაწილი ქართულ–აფხაზური ლექსიკონი
Слова на букву "ჰ"