მეორე ნაწილი ქართულ–აფხაზური ლექსიკონი
Слова на букву "ე"