მეორე ნაწილი ქართულ–აფხაზური ლექსიკონი
Слова на букву "ტ"
[1] 2