მეორე ნაწილი აფხაზურ–ქართული ლექსიკონი
Слова на букву "Ҩ"